Tijdelijk geen grond inname zonder PFAS bodem rapport

Voor zowel bedrijven als particulieren kan er per direct geen grond meer worden ingenomen zonder dat er een bodem analyse rapport is bijgevoegd. Uit testanalyse moet blijken dat de fractie getest is op de mogelijke aanwezigheid van GenX, PFAS en PFOA-analyses.

Lees hier de verplichting welke voort komt uit de Kamerbrief van 8 juli 2019 “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” en is inclusief het “Tijdelijk handelingskader” als bijlage toegevoegd. Het tijdelijke
handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.