Uw afval in goede banen leiden

Bij Reststoffen Centrale Alkmaar worden bijna alle voorkomende afvalsoorten geaccepteerd en verwerkt. Zowel bedrijven als particulieren kunnen al het dagelijks afval bij RCA gesorteerd dan wel ongesorteerd in de sorteervakken van de milieustraat wegbrengen. Wanneer u het afval (vóóraf) goed sorteert, leidt dit tot een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en daarmee een financiële besparing voor uw portemonnee. U kunt direct aan de balie afrekenen per pin of contant. Liever uw afvalregistratie per factuur? Wordt dan vaste klant bij RCA en laat hier uw gegevens achter.

Het is mogelijk dat wij uw afvalstromen monitoren, de verkregen gegevens kunnen leiden tot een afval bespaaradvies op maat.

Welk soort afval wilt u storten?

Uniek bij de Reststoffen Centrale Alkmaar is de modulaire opbouw van afvalstorttarieven. U kunt het afval zelf ongesorteerd als Bouw- en Sloopafval (BSA) of als Bedrijfsafval aanleveren in de overdekte milieustraat. RCA sorteert het afval uit, scheidt alle stromen per soort en transporteert het vervolgens in grote hoeveelheden naar de eindverwerker. Al onze afnemers verwerken het restproduct weer tot recyclebare grondstoffen.

Opvulzand en compostgrond zijn de grondstoffen, die u bij RCA direct weer voor uw project kunt meenemen. Hoe praktisch, in één rit uw afval kwijt en nieuwe grondstoffen terug, dat is een duurzame besparing voor u en het milieu.

Afval scheiden bespaart u juist tijd en geld

Goed recyclen bespaart u tijd en geld, het spaart ons milieu en geeft energie. Als u het afval toch al in handen heeft, sorteer het dan direct in de juiste afvalbak of lever het afval zelf gescheiden en gesorteerd aan in de overdekte milieustraat. Dan profiteert u direct van een lager (sorteerbaar) tarief.

Klik hier voor gescheiden afval tarieven

Alle vermelde afval tarieven zijn in euro’s per ton (1000 kilo) en inclusief de 21% BTW en afvalstoffenheffing. U betaald enkel het gewicht dat u stort via onze weegbrug.

Wat zijn de ontwikkelingen in de circulaire economie en de afzetmarkten.
De huidige regering neemt maatregelen om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Een concreet voorbeeld hiervan was de forse stijging van de milieubelasting in 2019 op het storten van niet herbruikbare stromen, maar ook voor het verbranden van restafval. De motieven achter deze maatregel zijn helder: enerzijds de vervuiler meer laten betalen en anderzijds recycling of hergebruik te bevorderen.