Uw afval in goede banen leiden

Bij Reststoffen Centrale Alkmaar worden bijna alle voorkomende afvalsoorten geaccepteerd en verwerkt. Zowel bedrijven als particulieren kunnen al het dagelijks afval bij RCA gesorteerd dan wel ongesorteerd in de sorteervakken van de milieustraat wegbrengen. Wanneer u het afval (vóóraf) goed sorteert, leidt dit tot een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en daarmee een financiële besparing voor uw portemonnee. U kunt direct aan de balie afrekenen per pin of contant. Liever uw afvalregistratie per factuur? Wordt dan vaste klant bij RCA en laat hier uw gegevens achter.

Het mogelijk dat wij uw afvalstromen monitoren, de verkregen gegevens kunnen leiden tot een afval bespaaradvies op maat.

Welk soort afval wilt u storten?

Uniek bij de Reststoffen Centrale Alkmaar is de modulaire opbouw van afvalstorttarieven. U kunt het afval zelf ongesorteerd als Bouw- en Sloopafval (BSA) of als Bedrijfsafval aanleveren in de milieustraat. RCA sorteert het afval uit, scheidt alle stromen per soort en transporteert het vervolgens in grote hoeveelheden naar de eindverwerker. Al onze afnemers verwerken het restproduct weer tot recyclebare grondstoffen.  Opvulzand en compostgrond zijn de grondstoffen, die u direct weer voor uw project kunt meenemen.

Afval scheiden kost geld en tijd?

Goed recyclen bespaart u juist tijd en geld, het spaart ons milieu en geeft energie. Als u het afval toch al in handen heeft, sorteer het dan direct in de juiste afvalbak of lever het afval zelf gescheiden en gesorteerd aan in de milieustraat. Dan profiteert u direct van een lager (sorteerbaar) tarief.

Klik hier voor gescheiden afval tarieven

Alle vermelde afval tarieven zijn in euro’s per ton (1000 kilo) en inclusief de 21% BTW en afvalstoffenheffing. U betaald enkel het gewicht dat u stort via onze weegbrug.